Chào mừng quý vị đến với website của tôi !!!

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

CÁC BÀI TOÁN ÔN TẬP HSG LỚP 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Minh Xuân (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:27' 29-01-2013
Dung lượng: 1'020.3 KB
Số lượt tải: 314
Số lượt thích: 0 người
CÁC DẠNG BÀI BỒI DƯỜNG HỌC SINH GIỎI LỚP 4-5

BÀI : Tổng hai số bằng 160 biết 1/3 số thứ nhất bằng 1/5 số thứ hai. Tìm hai số đó ?
ĐS:
BÀI: Cô giáo mua về 750 quyển sách. Trong đó 1/3 số tiếng Việt bằng ½ số sách toán và bằng 1/5 số sách đạo đức. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quyển ?
ĐS:

BÀI : Tổng hai số bằng 1800 biết 2/3 số thứ nhất bằng 4/5 số thứ hai. Tìm hai số đó ?
ĐS:

BÀI : Một trường có 792 học sinh . Trong đó 2/3 học sinh giỏi bằng ½ số học sinh khá và bằng Việt và bằng 40% học sinh trung bình. (không có học sinh yếu )
Tính số học sinh mỗi loại ?
ĐS:

BÀI: Hai tấm vải dài 119m. Nếu cắt đi 3/5 tấm vải xanh và 3/7 tấm vải trắng thì phần còn lại của hai tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải ?
ĐS:

BÀI: Ba hộp có 210 quả bóng. Người ta lấy ra 1/7 bóng hộp thứ nhất ; 2/11 hộp thứ hai và 1/3 hộp thư ba thì số bóng còn lại mỗi hộp đều bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu quả bóng?
ĐS:

BÀI: Một chị bán hàng đã bán đi 5/9 vải xanh và 2/3 vải trắng thì số vải còn lại của hai tấm bằng nhau. Biết rằng lúc đầu tấm vải trắng ngắn hơn tấm vải xanh 15m. Hỏi mỗi tấm dài bao nhiêu mét ?
ĐS:

BÀI: Một chị bán hàng bán được 722 mét vải. Trong đó đã bán đi 1/3 vải xanh, 1/5 vải trắng và ½ vải đỏ. Thì số vải còn lại của ba tấm đều bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi tấm dài bao nhiêu mét ?
ĐS:

BÀI: An và Bình mua sách An mua hết 3/7 số tiền của mình còn Bình mua hết 3/5 số tiền của mình thì số tiền còn lại của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền?
ĐS:

BÀI: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m. Nếu bớt chiều dài đi 2/3 và bớt chiều rộng đi 5/9 của nó thì trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật
ĐS:
Bài toán 1: Hiện nay tỉ số giữa tuổi em và tuổi anh là 1/3. Sau 14 năm nữa thì tỉ số giữa tuổi em và tuổi anh lại là 4/5. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài toán 2: Tỉ số của số dầu ở thùng thứ nhất và số dầu ở thùng thứ hai là 2/3. Nếu bớt ở thùng thứ nhất 4 lít dầu và thêm vào thùng thứ hai 4 lít dầu thì tỉ số của số dầu của thùng thứ nhất và số dầu của thùng thứ hai là 2/4. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài toán 3: Tỉ số số học sinh nam so với nữ của trường Thắng Lợi đầu năm là 3/4. Nếu chuyển thêm 60 học sinh nam từ trường khác đến thì tỉ số giữa học sinh nam và nữ là 9/10. Tìm số học sinh nữ của trường.
Bài 4: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của hai số đó là 2009 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác.
Kết quả: Số bé: 994 / Số lớn: 1015
Bài 5: Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 2008
Kết quả: Số bé: 1003 / Số lớn: 1005
Bài 6: Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2009 và giữa chúng có 5 số lẻ nữa
Kết quả: Số bé: 999 / Số lớn: 1010
Bài 7: Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 338
Kết quả: Số bé: 168 / Số lớn: 170

BÀI SỐ 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn.
Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là:
( 2011 + 1 ) : 2 = 1006
( 2011 - 1 ) : 2 = 1005
Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có:
Số nhỏ là : 1005 – 9 = 996
Số lớn là : 1006 + 9 = 1015

***********
BÀI SỐ 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.

Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 571của nó là:
Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286
Số bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285
Vì có 18 số
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓