Chào mừng quý vị đến với website của tôi !!!

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QUY ĐỊNH HỒ SƠ TIỂU HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Minh Xuân (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:47' 28-08-2010
Dung lượng: 325.5 KB
Số lượt tải: 218
Số lượt thích: 0 người
HỆ THỐNG HỒ SƠ, SỔ SÁCH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC
Đối với nhà trường

Sổ PCGD Tiểu học;
Sổ nghị quyết;
Sổ kế hoạch công tác;
Sổ khen thưởng, kỷ luật ;
Sổ quản lý tài sản, tài chính;
Sổ lưu trữ văn bản, công văn;
Sổ đăng bộ;1
Đối với nhà trường

Sổ theo dõi kết quả kiểm tra đánh giá HS – Hồ sơ giáo dục đối với HS tàn tật, khuyết tật ( nếu có ).
Học bạ của HS ;
Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;
Hồsơ đ?i v?i gio vin

+ Giáo án ( Bài soạn ) ;
+ Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn
+ Dự giờ + Soå töï hoïc
+ Sổ chủ nhiệm;
+ Sổ công tác Đội (Tổng phụ trách Đội )
+Soå keá hoaïch giaûng daïy 3
Đối với giáo viên
Ngoài ra Giáo viên còn thực hiện một số hồ sơ sổ sách sau :
+ Sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình;
+ Hồ sơ tư liệu dạy học

Một số lưu ý khi thực hiện trong trường tiểu học
5
Thực hiện theo mẫu chung, nhà trường cần phối hợp tốt với cán bộ phụ trách phổ cập của địa phương để có và lưu trữ hàng năm nhằm theo dõi, đối chiếu số trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn nơi trường đóng để có kế hoạch phối hợp địa phương huy động trẻ ra lớp.
1. Sổ theo dõi phổ cập GD tiểu học
Quản lý :
Nhà trường lập và quản lý sổ đăng bộ theo đúng mẫu của Bộ GD&ĐT và hoàn thành vào cuối tháng 10 hàng năm. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra, ký xác nhận hàng năm.
Đối với học sinh thuộc Nhóm trẻ gia đình, Các lớp phổ cập giáo dục không đưa vào sổ đăng bộ :7
2. Sổ Đăng bộ
Cách lập sổ :
Nhân viên văn thư thực hiện việc ghi đầy đủ các mục vào sổ đăng bộ tất cả học sinh mới vào lớp 1( theo danh sách từng lớp được xếp theo thứ tự A, B, C…(chữ cái đầu của tên học sinh) sau cùng mới ghi tiếp danh sách học sinh mới chuyển đến trường trong năm học.

2. Sổ Đăng bộ
Cách lập sổ :
Số đăng bộ: là số thứ tự học sinh mới vào lớp 1 từ lớp đầu tiên đến lớp cuối cùng kèm theo năm bắt đầu năm học 9
2. Sổ Đăng bộ
Vd : Trường có 2 lớp 1 năm học 2008 – 2009 từ lớp 1A đến 1B, mỗi lớp có 35 học sinh thì em đầu tiên của lớp 1A (có số thứ tự 01 ) sẽ có số đăng bộ là 01/2008 và em cuối cùng ở lớp 1B ( số thứ tự 70 ) có số đăng bộ là 70/2008.
Giả sử cũng trong năm học này, trường có 3 học sinh mới chuyển đến thì số đăng bộ tiếp theo sẽ là : 71/2008 ; 72/2008 và 73/2008 ghi theo thứ tự từ lớp nhỏ đến lớp lớn
2. Sổ Đăng bộ
- Không được cho trùng hoặc nhảy số đăng bộ. Không được gạch xoá tên học sinh đã có số đăng bộ để thay tên một học sinh khác. Đối với học sinh đã chuyển trường hoặc ra trường thì nhân viên Văn thư dùng bút bi đỏ gạch chéo ô thông tin của học sinh từ trái qua phải ở từng trang.
- Đối với học sinh cũ thì cập nhật năm học, tên lớp đang theo học.11
2. Sổ Đăng bộ
- Cột 17 : Bằng TH số được thay bằng cách ghi như sau : “Hoàn thành CT Tiểu học” hoặc ghi số chứng nhận nếu có cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.
- Việc kết sổ phải ghi đầy đủ thông tin tổng hợp số liệu và hoàn tất vào cuối tháng 5.
2. Sổ Đăng bộ
Quản lý :
Nhà trường quản lý và bàn giao lại cho phụ huynh khi học sinh chuyển trường hoặc ra trường, Giáo viên chủ nhiệm chỉ quản lý một thời gian nhất định để thực hiện các thủ tục hoàn thành trách nhiệm ( ghi điểm, nhận xét từng học kỳ, tổng kết cuối năm ).
 
3. Sổ học bạ
Quản lý :
 Hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng và bảo quản học bạ và ký duyệt kết quả cuối năm của các học sinh lên lớp thẳng. Đối với học sinh kiểm tra, đánh giá lại, hiệu trưởng ký duyệt sau khi có kết quả kiểm tra, đánh giá lại.
3. Sổ học bạ
Cách lập mới :
- Học bạ được lập cho từng học sinh vào lớp 1 theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đính kèm bảo sao giấy khai sinh có ký xác nhận của .H. trưởng ở mặt sau G.khai sinh
- Giáo viên chủ nhiệm thực hiện việc ghi đầy đủ các thông tin ở trang lý lịch và hoàn tất vào tháng 11.
- Hiệu trưởng ký, đóng dấu và giáp lai mặt trong gáy của từng trang học bạ.
3. Sổ học bạ
Lưu ý :
 - Không yêu cầu phải dán hình.
- Không dùng bút lông kim hay mực nước để ghi học bạ để tránh lém, mờ, chỉ dùng bút bi và thống nhất dùng bút có màu xanh dương đậm.
- Việc điều chỉnh điểm hoặc điều chỉnh đánh giá bằng nhận xét thống nhất thực hiện bằng bút bi màu đỏ, giáo viên ký xác nhận điều chỉnh ở cuối trang.
3. Sổ học bạ
 
Cột Đ ( điểm kiểm tra ) :         
Phần trên  : Ghi điểm KT định kỳ giữa học kỳ   
Phần dưới : Ghi điểm KT định kỳ cuối học kỳ.
Cột HLM ( Học lực môn ) :       
  Phần trên: Ghi tắt x.loại học lực môn cuối kỳ       
Phần dưới : Ghi điểm HLM cuối học kỳ.
Cột CN ( cả năm )
      Phần trên  : Ghi tắt xếp loại học lực môn cả năm
       Phần dưới : Ghi điểm HLM cả năm.
3. Sổ học bạ
Quản lý : Nhà trường quản lý, lưu trữ cùng với sổ đăng bộ, sổ học bạ. GVCN thực hiện việc điểm danh, ghi điểm kiểm tra thường xuyên. Hiệu trưởng (P.hiệu trưởng) theo dõi, kiểm tra việc cập nhật điểm của giáo viên, ký xác nhận vào cuối năm học và đưa vào hồ sơ lưu trữ vĩnh viễn như sổ đăng bộ.


4. Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh ( sổ điểm )
Học lực môn năm và cách ghi:
+ Điểm Học lực môn năm ( HLM-N ) sau khi chia sẽ có tối đa 2 chữ số ở phần thập phân vì thế Giáo viên giữ nguyên giá trị đó và ghi vào học bạ.
Ví dụ : Môn Toán  Điểm HLM-HK1 :  7,5
                              Điểm HLM-HK2 :  9,0
            Điểm HLM-N là :   ( 7,5 + 9 ) : 2 = 8,25   ghi vào học bạ là 8,25


4. Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh ( sổ điểm )
Lưu ý khi sử dụng:
- Việc sử dụng bút và màu mực ghi thống nhất như đối với sổ học bạ.
- Việc điều chỉnh điểm hoặc điều chỉnh đánh giá bằng nhận xét thống nhất thực hiện bằng bút và màu mực như trên.4. Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh ( sổ điểm ):

Lưu ý khi sử dụng:
Đối với “ phần sửa chữa điểm và xác nhận của Hiệu trưởng” thực hiện như sau :
Sau khi sửa điểm ở trang vào điểm, giáo viên ghi thứ tự mỗi lần sửa theo nội dung yêu cầu của trang sửa chữa điểm
Khi sửa điểm phải thực hiện đúng cách : không tô đậm, không tẩy xoá ( bằng bút xoá ), gạch ngang bằng mực đỏ rồi ghi điểm hay nội dung điều chỉnh bên cạnh.
Nếu một trang có quá nhiều lỗi sai, việc điều chỉnh khó đọc, giáo viên hỏi ý kiến hiệu trưởng để photocopy trang đó và ghi lại điểm, dán chồng lên trang sai sót đóng dấu giáp lai ( không yêu cầu thay sổ mới ).


4. Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh ( sổ điểm ):

- Việc soạn giáo án không phải là tóm tắt
nội dung sách giáo kho
- Tuỳ theo đặc điểm môn học, bài học giáo viên có cách trình bày hình thức cho phù hợp với số lượng trang tương ứng ( Không yêu cầu số trang nhưng trình bày cần ngắn gọn, dễ thực hiện ).
- Bài soạn phải đảm bảo trọng tâm về nội dung kiến thức, kỹ năng bài học, phải thể hiện được các hoạt động của giáo viên và của học sinh nhằm đạt được mục tiêu bài học đặt ra ( thể hiện tính tự chủ của giáo viên qua việc vận dụng văn bản 896 của Bộ Giáo dục -Đào tạo và dạy học cá thể cho học sinh ). 

4. Giáo án

  Một bài soạn ( giáo án) cần có :
+ Mục tiêu : phải rõ ràng, xác định yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà học sinh sẽ có được qua bài học, tiết học theo Chuẩn kiến thức , kỹ năng theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Thiết bị - ĐDDH : Xác định các phương tiện, công cụ hỗ trợ góp phần vào việc vật chất hoá quá trình học tập của học sinh.
+ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Làm rõ hoạt động của thầy, hoạt động của trò. Trong đó thể hiện vai trò của thầy : tổ chức, nêu yêu cầu, hướng dẫn… của trò : Thực hiện các yêu cầu, báo cáo, trình bày…
+ Hoạt động nối tiếp : ( có thể ) nhằm củng cố kiến thức, kỹ năng của học sinh

4. Giáo án

 Phần rút kinh nghiệm tiết dạy :
Không phải là phần tự nhận xét, đánh giá tiết dạy của giáo viên mà chủ yếu là rút kinh nghiệm về phương pháp, biện pháp tổ chức hoạt động, kĩ thuật dạy học trên lớp trong tiết dạy có phù hợp với lớp không, có làm mất thời gian không, vấn đề đặt ra cho học sinh quá dễ dàng hay gây lúng túng cho các em. Đồ dùng dạy học có đáp ứng được nhu cầu hoạt động cho học sinh không… Từ đó giáo viên có hướng điều chỉnh, bổ sung bài soạn này cho năm học tới.
* Giáo án không phải soạn mới hàng năm và được bổ sung cho thích hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở rút kinh nghiệm bài dạy trong năm học trước.  Được sử dụng bản in vi tính, không bắt buộc chép tay.

4. Giáo án

XIN CHÂN THÀNH CẢN ƠN!
 
Gửi ý kiến